HİSSE SENETLERİ NEDİR?

HİSSE SENETLERİ NEDİR?

Bir şirketin sermayesi hisselere bölünmüştür. Her hisse, bir şirketteki mülkiyetin bir birimidir ve şirket için fon toplamak için satılır.

Hisseler genellikle iki tipe ayrılır: özkaynak ve tercihli hisseler. Özkaynak hisselerinin sahipleri şirketin karının bir bölümüne ve şirketin AGM’lerinde oy kullanma hakkına sahiptir. Bu tür bir paydaş, şirketin kazançlarını paylaşmakla birlikte, kayıplarına da katlanmak zorundadır.

Öte yandan, tercihli hisseler sadece belirli temettü ödemektedir ve oy kullanma hakları yoktur. Şirketin gerçek sahipleri özkaynak hisse senedi sahipleridir. Birincil piyasa hisselerin ilk kez doğrudan şirket tarafından satıldığı yerdir, ikincil piyasa ise hisselerin işlem gördüğü yerdir.