ENERJİ TİCARETİ NEDİR?

ENERJİ TİCARETİ NEDİR?

Enerjiler olarak da bilinen enerji ticareti, endüstrileri besleyen, evlerimizi ısıtan ve petrol ve doğal gaz gibi diğer işlevleri de yerine getiren hammaddelerdir.

Enerji her zaman sert emtia sektörünün bir parçası olarak görülmüştür, ancak birçok yatırımcı enerjiyi ayrı bir emtia olarak görmeye başladığı için bu durum değişebilir.

Bu, enerji sektörünün petrol ve gaz gibi fosil yakıtlar içermesine rağmen, rüzgar gücü ve biyoyakıtlar gibi yenilenebilir kaynakları da içermesinden kaynaklanmaktadır. Etanol ve elektrik üretimi, alım satım yapılan emtialar olarak daha da önem kazanırken, en köklü enerji emtia ticareti piyasaları şu anda petrol gibi yenilenebilir olmayan enerji kaynaklarında yer almaktadır.

Enerji piyasalarındaki varlıklar şunları içerir:

Ham petrol
Isıtma yağı
Doğal gaz
Biyokütle etanolü
Yenilenebilir enerjiler (güneş, rüzgar, hidro)